Informació General

Seu

Hospital Universitari General de Catalunya
Carrer Pedro i Pons, 1.
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona.

Organitza
Secretaria Tècnica

Tel. +34 687 982 671
e-mail: sanicongress@ginecolegsillevadores.com