Normativa de Comunicacions

NORMATIVA DE PRESENTACIÓ

La reunió ofereix un programa obert a la participació a través de la presentació de comunicacions lliures, en format de pòster Digital (.jpg).

Els interessats a participar hauran d'enviar prèviament un resum del pòster, mitjançant el formulari de la pàgina web i utilitzant la plantilla oficial. Almenys un dels autors haurà d'estar inscrit a la reunió.

Un cop valorat el resum pel comitè científic de cada especialitat i confirmada la seva acceptació, els autors hauran d'enviar a la secretaria el pòster Digital (.jpg) a través de l’àrea restringida de la pàgina web.

De tots els pòsters rebuts es seleccionaran un màxim de 8 finalistes sobre Ginecologia i Obstetrícia i 6 sobre Llevadores i Infermeres, per exposar-los com a comunicació oral.

 

TEMÀTICA:

Els treballs podran fer referència a l’Àrea de Ginecologia i Obstetrícia o a l’Àrea de Llevadores i Infermeres, sempre i quan estiguin relacionats amb les següents temàtiques:

Temes sobre l’àrea de Ginecologia i Obstetrícia:

 • OBSTETRICIA: “SEGONA FASE DEL PART”

 • ECOGRAFIA GINECOLÒGICA SUBESPECIALITZADA

Temes sobre l’àrea de Llevadores i Infermeres:

 • MILLORANT L’EXPERIÈNCIA DEL NAIXEMENT
 • ELS NOSTRES JOVES: PERSPECTIVES PER FUTUR

 

AUTORS:

 • Els autors seran un màxim de 6, identificats pels dos cognoms i inicial del nom.
 • El ponent figurarà com a primer signant i s’haurà d'inscriure una vegada se li notifiqui l'acceptació del resum.

 

ELABORACIÓ I ENVIAMENT DEL RESUM

 • Els Resums s'enviaran a través del web, a l'apartat ENVIAMENT DE COMUNICACIONS, emplenat tots els apartats de la butlleta d'enviament.
 • El resum s'elaborarà amb la PLANTILLA OFICIAL (disponible al web).
 • En el resum s'ometrà autoria i el centre de treball (doncs ja s'indica en el butlletí).
 • Extensió recomanada: unes 400 paraules (bibliografia i títol a part)
 • Estructura: introducció, objectius, material i mètode, resultats, conclusions i bibliografia. No es podrà incloure ni gràfics, ni figures, ni taules.

 

TERMINIS

 • Data límit enviament de resum: 13 de maig de 2022.
 • Data notificació de l'acceptació o no dels resums: a partir del 23 de maig de 2020.
 • El Comitè Científic avaluarà exclusivament els resums rebuts fins a la data límit. Es reserva el dret a reclamar informació addicional sobre el resum presentat.

 

ELABORACIÓ I ENVIAMENT DEL PÒSTER DIGITAL

 • Un cop admès el resum, s’haurà d'elaborar el pòster digital i pujar-lo a través d'Àrea restringida de la pàgina web, amb les claus d'accés personals.
 • Data límit enviament de el pòster: 7 de juny de 2022
 • El format del pòster serà d'una imatge (.jpg)
 • Les recomanacions per elaborar el pòster estan disponibles a la pàgina web.
 • Recomanacions per elaborar el pòster:
  • Format: .JPG (una sola imatge)
  • Mida: 10 MB (màxim).
  • Dimensions: Orientació vertical. 1080 px per 1920 px (ample x alt), a 72 ppp (píxels x polzada). En cm: 38,1cm. x 67,73 cm.
  • Tipografia recomanada: verdana, arial, Tahoma, Calibri.
  • Mides mínim de lletra: Per títol 20 punts. Per al text 12 punts.
  • pòster. Aquest s'ha de col·locar a l'angle superior dret, amb mida de 24 punts, en negreta.

 

DEFENSA ORAL DE PÒSTERS FINALISTES

 • El comitè científic de Ginecòlegs i Obstetrícia seleccionarà 10 pòsters finalistes que hauran de defensar el seu treball com a comunicació oral, disposant de 8 minuts per a la defensa.
 • El comitè científic de Llevadores i Infermeres seleccionarà 6 pòsters finalistes que hauran de defensar el seu treball com a comunicació oral, disposant de 8 minuts per a la defensa.
 • Aquesta presentació s'elaborarà en Power Point (sistema operatiu Windows), amb un màxim de 10 diapositives (la plantilla la podeu descarregar a la vostra àrea restringida) i es pujarà a través de l'Àrea restringida de la pàgina web, amb les claus d'accés personals, abans del 13 de juny (aquest arxiu serà el que estigui preparat a la sala corresponent per a la defensa del pòster).
 • L’hora i sala de la defensa de pòsters s’indicarà a l’àrea restringida de la pàgina web dels pòsters finalistes i al programa.

 

ACCEPTACIÓ NORMATIVA

La presentació d'una comunicació suposarà l'acceptació de la present normativa. La Reunió es reserva el dret de publicar els treballs premiats pel comitè científic en la pàgina web de la reunió o a qualsevol altre mitjà de publicació d’aquesta.

 

 

Per a qualsevol consulta: s.cientifica@ginecolegsillevadores.com